မဂၤလာပါ...

မဂၤလာပါ............. က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေတာင္ငူဘေလာ့ေလးကို ဒီထက္ပို၍ေကာင္းမြန္ေစလာရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္.. ဘေလာ့ဆိုတာထက္ အြန္လိုင္းေပၚက မဂၢဇင္းသဖြယ္နယ္ပယ္တစ္ခု ရလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္.. ထို႔ေၾကာင့္ အၾကံေပးလို၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လိုသည္မ်ားရွိေသာ္ info@taungoo.net သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ အၾကံမ်ားေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....ေတာင္ငူဘေလာ့ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေလးတစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါၿပီ။
ဒီေနရာမွာကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြေမးရင္း အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔ ...

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမးခြန္းမ်ားသာေမးေပးေစလိုပါတယ္


ဂီတအသံုးအႏႈန္းမ်ား

3/25/08

ဂီတေလာကထဲမွာသံုးႏႈန္းေနၾကတဲ့ အခ်ဳိ႕ ေသာအသံုးႏႈန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသိရွိထား ရေအာင္တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းေတြကေတာ့ က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္သံုးႏႈန္းၾကတဲ့ အသံုးအႏႈန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

1. Demo (Demostration)- အစမ္းပံုေဖာ္တီးခတ္ သီဆိုျခင္း
2. Body တီးခတ္ျခင္း- သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို စတင္ရန္ အတြက္ ပထမဆံုးဒရမ္တီးခတ္ျခင္း၊ Bass ဂစ္တာျဖင့္ လည္းတြဲတီးေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတရံ Instrument မ်ားအားလံုးကိုလည္း တြဲဖက္တီးခတ္ေလ့ရွိသည္။
3. Tempo - ေတးသြားတစ္ခု၏ အေႏွးအျမန္ႏႈန္း
4. Timing- စည္းခ်က္၊ နရီ၊ စည္း၀ါး (4/4, 2/4, 3/4, 6/8 etc...)
5. Beaten- ႐ိုက္ခ်က္ (Music ပံုစံကိုလုိက္၍ ေျပာင္း လဲႏုိင္သည္)
6. Multipel ထပ္ျခင္း- ေရွ႕တြင္ Body တီးထားျခင္း ကို Lead ဂစ္တာ၊ KB ႏွင့္အဆိုုတ႔ိုသြင္းျခင္း
7. Pitch (vocal)- အသံ၊ အနိမ့္အျမင့္
8. Tone- သံေနသံထား
9. Color - အသံျပာ၊ အသံ၀ါ...စသည္ျဖင့္
10. Tuning- Key ညိႇ၊ အသံညိႇျခင္း၊ Vocal, Instrument မ်ားအား အသံညိႇျခင္းကို စႏၵယားႏွင့္ညိႇ ေလ့ရွိၾကသည္။
11. Arrangement- ေတးသီခ်င္းအတြက္ အဆို၊ တီး ခတ္မႈမ်ားအားေနရာခ်ထားေပးျခင္း
12. Section Player- မိမိကိုယ္ပိုင္၀ုိင္းႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တစ္ဦးတည္းအျခား Player မ်ားႏွင့္အစုဖြဲ႕ ၍ တီးခတ္သူ
13. Mixing - သီခ်င္း၏အသံပိုင္းဆုိင္ရာအားသာမႈ အားနည္းမႈ၊ တိုးျခင္း၊ က်ယ္ျခင္းအားလံုးကို ညိႇယူျပင္ ဆင္ျခင္း
14. Master- Mixing ပိုင္းမွအသံညိႇယူမႈၿပီးစီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျပဳလုပ္ေသာအဆင့္
brainwave