မဂၤလာပါ...

မဂၤလာပါ............. က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေတာင္ငူဘေလာ့ေလးကို ဒီထက္ပို၍ေကာင္းမြန္ေစလာရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္.. ဘေလာ့ဆိုတာထက္ အြန္လိုင္းေပၚက မဂၢဇင္းသဖြယ္နယ္ပယ္တစ္ခု ရလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္.. ထို႔ေၾကာင့္ အၾကံေပးလို၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လိုသည္မ်ားရွိေသာ္ info@taungoo.net သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ အၾကံမ်ားေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....ေတာင္ငူဘေလာ့ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေလးတစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါၿပီ။
ဒီေနရာမွာကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြေမးရင္း အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔ ...

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမးခြန္းမ်ားသာေမးေပးေစလိုပါတယ္


ဘာသာစကား (Gtalk ဘာသာျပန္)

5/16/08

GTalk Translator Bot

gtalk မွာ ADD ၾကည့္လိုက္ပါ

1.en2zh@bot.talk.google.com
(Translate from english to chinese)

2. zh2en@bot.talk.google.com
(Translate from chinese to english)

3. bg2en@bot.talk.google.com
(Translate from bulgarian to english)

4. de2en@bot.talk.google.com
(Translate from german to english)

5. en2de@bot.talk.google.com
(Translate from english to german)

6. de2fr@bot.talk.google.com
(Translate from german to french)

7. fr2de@bot.talk.google.com
(Translate from french to german)

8. el2en@bot.talk.google.com
(Translate from greek to english)

9. en2el@bot.talk.google.com
(Translate from english to greek)

10. es2en@bot.talk.google.com
(Translate from spanish to english)

11. en2es@bot.talk.google.com
(Translate from english to spanish)

12. fi2en@bot.talk.google.com
(Translate from finnish to english)

13. fr2en@bot.talk.google.com
(Translate from french to english)

14. en2fr@bot.talk.google.com
(Translate from english to french)

15. hi2en@bot.talk.google.com
(Translate from hindi to english)

16. hr2en@bot.talk.google.com
(Translate from croatian to english)

17. it2en@bot.talk.google.com
(Translate from italian to english)

18. en2it@bot.talk.google.com
(Translate from english to italian)

19. ja2en@bot.talk.google.com
(Translate from japanese to english)

20. en2ja@bot.talk.google.com
(Translate from english to japanese)

21. ko2en@bot.talk.google.com
(Translate from corean to english)

22. en2ko@bot.talk.google.com
(Translate from english to corean)

23. nl2en@bot.talk.google.com
(Translate from dutch to english)

24. en2nl@bot.talk.google.com
(Translate from english to dutch )

25. ru2en@bot.talk.google.com
(Translate from russian to english)

26. en2ru@bot.talk.google.com
(Translate from english to russian)

27. uk2en@bot.talk.google.com
(Translate from ucranian to english)

28. ur2en@bot.talk.google.com
(Translate from urdu to english)

29. en2ar@bot.talk.google.com
(Translate from english to arabian)

30. ar2en@bot.talk.google.com
(Translate from arabian to english)